Verificar el lloc

Una vegada identificat el lloc és necessari saber si compleix amb les nostres necessitats. Si tenim clar i ben definit el nostre projecte ens facilitarà la tasca de verificació, així com si tenim un projecte flexible. Si volem autoabastir-nos el menjar és imprescindible que el lloc tingui terreny per conrear, però podem ser flexibles i trobar un terreny més lluny del lloc on conrear.

Comentaris

Entra o registra't per a poder enviar comentaris
Experiències relacionades:

Hola! Per a poder afegir i editar contingut i deixar comentaris i consultes cal registrar-se. Fes servir el teu correu electrònic i tria una contrasenya i ajuda'ns a ampliar aquesta base de dades col·lectiva!

Crea un compte
Masqueunacasa version 0d5211e9937b1024497cd6cc19f1e133e706ca25 . AGPL3